KONTAKT

Behöver du kontakta någon så finns här alla mailadresser som behövs.
Under vissa sidor finns formulär för inrapportering/kontakt med ansvarig person.

Ordförande -Ulf Jonasson
Vice ordförande – Per Andersson
Kassör – Jonas Ericsson   
Sekreterare – Martina Friberg
ÄlgOBS/Avskjutning – Lars-Olof Ling
Käkar (åldersbestämning) – Patrik Johansson
Spillningsinventering – Anders Källén
Vikter – Sune Ericsson