VALBEREDNING

Sammankallande
Orvar Ottosson
orvar.ottosson@hotmail.com

Johnny Lundgren

Benny Hult

Tommy Jonasson
t.jonasson@telia.com

Göran Karlsson.