SKÖTSELPLAN

Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram.

Klicka på länken för att se hela dokumentet Beslut kroppefjäll skötselplan 2020-2023