SKÖTSELPLAN

Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram.

Klicka på länk nedan för att se hela dokumentet

Älgfrode Kroppefjäll ÄSO 2023

Skötselplan Kroppefjäll ÄSO 2023

Beslut Kroppefjäll skötselplan 2023-2025

Beslut Kroppefjäll skötselplan 2020-2023