ÄLGOBS

ÄlgOBS är ett av de viktigaste verktygen för att följa älgstammens utveckling över tid. I Kroppefjälls älgskötselområde har vi beslutat att samtliga lag skall lämna ÄlgOBS till styrelsen senast 1 vecka efter ÄlgOBS-periodens slut.
ÄlgOBS genomförs under 30 dagar och det är de 7 första älgjaktdagarna mellan 8-Oktober till 8-November som skall rapporteras.

Observera att det bara är de dagar då man bedrivit älgjakt som ska rapporteras.
De dagar då man jagat annat vilt skall ÄlgOBS inte rapporteras.
Om man inte jagat 7 dagar under OBS-perioden fyller man i det antal dagar som man jagat.
Även de jaktlag som inte jagat under OBS-perioden skall meddela detta.
Om man jagat men inte observerat någon älg skall ÄlgOBS ändå lämnas in.

Instruktioner för ifyllande av älgobsblankett.
Inrapporterad ÄlgOBS registreras i viltdatabasen av styrelsen.
Det är viktigt att blanketten fylls i korrekt och är tydligt läsbar.
Styrelsen föredrar att få blanketten digitalt ifylld i excel men pdf-format går också bra.
Läs gärna igenom nedanstående instruktioner innan du fyller i blanketten.
Kontakta styrelsen om något är oklart.

ALGOBS.-instruktion-for-jaktlaget.pdf
Instruktioner för att fylla i blanketten (Excel)
Förekommande fel (PDF)

Instruktion för inrapportering av älgOBS.
Ladda ner blankett för inrapportering till din dator genom att högerklicka med musen på länk nedan.
Välj ”Spara länk som…” och spara den på din dator.
Fyll i den nerladdade blanketten med dina observationer och spara filen.
Maila sedan den ifyllda blanketten till:

algobs@kroppefjall.org

Blankett för inrapportering (Excel)
Blankett för inrapportering (Pdf)