ÄLGOBS

ÄlgOBS är ett av de viktigaste verktygen för att följa älgstammens utveckling över tid. I Kroppefjälls älgskötselområde har vi beslutat att samtliga lag skall lämna ÄlgOBS till styrelsen senast 13 November. ÄlgOBS genomförs under 30 dagar och det är de 7 första älgjaktdagarna mellan 8-Oktober till 6-November som skall rapporteras.

Observera att det bara är de dagar då man bedrivit älgjakt som ska rapporteras. De dagar då man jagat annat vilt skall ÄlgOBS inte rapporteras. Om man inte jagat 7 dagar fyller man i det antal dagar som man jagat.
Även de jaktlag som inte jagat under OBS-perioden skall meddela detta. Om man jagat men inte observerat någon älg skall ÄlgOBS ändå lämnas in.

Det är viktigt att blanketten fylls i korrekt och är tydligt läsbar. Styrelsen föredrar att få blanketten digitalt ifylld i excel eller pdf-format. Men det går även bra att skicka via SMS eller brev.
ÄlgOBSen registreras sedan i viltdatabasen av styrelsen.

Ladda ner dokumentet till din egen dator genom att högerklicka med musen och ”Spara länk som…”

ALGOBS.-instruktion-for-jaktlaget.pdf
Instruktioner för att fylla i blanketten (Excel)
Förekommande fel (PDF)

Blankett för inrapportering (PDF)
Blankett för inrapportering (Excel)
Blanketten laddas ner, fylls i och sparas på datorn.
Maila sedan den ifyllda blanketten till:

algobs@kroppefjall.org