Läs om § 40. Nya länkar på sidan blanketter/dokument.

1-20 April              Spillningsinventering (ca 180 dagar efter rensning)

30 April                 Sista dag att skicka in spillningsinventeringsprotokollen
OBS! Ej redovisad inventering innebär reducerad älgtilldelning 2024.

31 Maj                  Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav inom älgskötselområdet

1 Juni                    Sista dag att skicka in motioner

Augusti                 Årsmöte 2024

slider1-1920×450
slider2-1920×450
slider3-1920×450
previous arrow
next arrow

VÄLKOMMEN TILL KROPPEFJÄLL ÄSO

Kroppefjälls älgskötselområde är ett älgskötselområde med centrum på Kroppefjäll väster om Vänern. Området har varierande marktyper, från slättlandskapet på östra sidan till fjällryggens skogsmassiv och det småbrutna odlingslandskapet på västsidan.

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning enligt den upprättade älgskötselplanen.

Jaktåret 2022-2023 omfattar området 39004 hektar fördelat på 65 jaktlag.
Tilldelning under jaktåret är 108 älgar, fördelat på 54 vuxna och 54 kalvar.

Årsmöte hålls i årligen i Augusti månad. Där beslutas bland annat om tilldelning och avskjutningsprinciper.
Tilldelning och inflytande i skötselområdet står i relation till jaktlagens markinnehav.

Här på vår hemsida hittar du information om samtliga delar av Kroppefjäll älgskötselområde. Dels en del historiskt material men även vart jaktlagen skall skicka in information såsom älgobservationer, spillningsinventering, avskjutning mm.

Om du vill ansluta din jaktmark till Kroppefjäll älgskötselområde. Skicka ett mail till:
fastigheter@kroppefjall.org

Har du förslag till förbättringar av hemsidan, några bra bilder du vill dela eller om du tycker att något saknas är du välkommen att maila dina förslag till:
info@kroppefjall.org