EKONOMI

Kroppefjäll Älgskötselområde drivs som en ideell förening, (orgnr:802524-7415 ) och det utgår inga arvoden till någon i styrelsen, valberedningen eller revisorer. 

Varje år debiteras våra medlemmar, ( jaktlag ) en medlemsavgift som för tillfället är 500 kr. Detta skall täcka våra utgifter för möteskostnader, material, registreringskostnder mm. 

Medlemsavgiften debiteras i början av januari varje år i samband med fällavgifterna för det som är skjutet före nyår. Om det skjuts några kalvar efter nyår så debiteras fällavgifter för dessa efter att älgjakten avslutats, i nuläget den sista januari. 

Då ni betalar fakturan.  Glöm inte att ange fakturanummer! Ibland kan det bli lite väl mycket detektivarbete. 

Om ni har önskar att få fakturan sänd till någon annan i ert jaktlag än jaktledaren så maila in Namn, Adress och Namnet på jaktlaget till: ekonomi@kroppefjall.org

Detta gäller även om ni har några andra frågor.