EKONOMI

Kroppefjäll Älgskötselområde drivs som en ideell förening, (orgnr:802524-7415 ) och det utgår inga arvoden till någon i styrelsen, valberedningen eller revisorer. 

Varje år debiteras våra medlemmar, ( jaktlag ) en medlemsavgift som för tillfället är 200 kr. Detta skall täcka våra utgifter för möteskostnader, material, registreringskostnder mm. 

Medlemsavgiften debiteras i början av januari varje år i samband med fällavgifterna för det som är skjutet före nyår. Om det skjuts några kalvar efter nyår så debiteras fällavgifter för dessa efter att älgjakten avslutats, i nuläget den sista januari. 

Då ni betalar fakturan.  Glöm inte att ange fakturanummer! Ibland kan det bli lite väl mycket detektivarbete. 

Om ni önskar att få fakturan sänd till någon annan än jaktledaren i ert jaktlag kan ni anmäla detta genom att fylla i formuläret ”Kontaktuppgifter” som finns under rubriken fastigheter på denna hemsida.

Om ni har frågor rörande ekonomi kan ni maila till: ekonomi@kroppefjall.org