Insamling av käkar kroppefjälls ÄSO.

Vi samlar in käkar för att säkerställa älgstammens ålder. Detta är en viktig del i älgförvaltningen då man snabbt kan se om älgstammens åldersfördelningr förändras.

Vid tillvaratagandet av vuxen älg skall höger sida av underkäken frigöras och tandraden sågas lös.
Så mycket som möjligt skall rengöras och putsas rent.
Allt för att styrelsen så snabbt och enkelt skall kunna utföra sitt arbete med åldersbedömning.

  • Tandraden SKALL läggas i en återförslutbar påse, gärna med grovt salt för att förhindra förruttnelse. Påsen skall märkas med JAKTLAG,KÖN, TAGGAR, DATUM.
  • Inlämnandet av käkar skall ske DIREKT, färska käkar är lättare att åldersbestämma och trevligare att jobba med.
  • Det finns två inlämningsplatser, Färgelanda och Brålanda.
  1. Håbynvägen 5 ,45830 Färgelanda. Makoro AB. Lådan står vid de två blåa containern på gaveln av byggnaden.
  2. Mollbergsvägen 19, 46462 Brålanda hos Martina.

Detta är en enkel sak att utföra för att vi skall kunna göra vårt jobb inom styrelsen.
Allt för att älgstammen skall hållas stark och stabil.

Har du frågor kring åldersbedömning eller hantering av käkar, kontakta.
kakar@kroppefjall.org

Tack för er samverkan för ett lättare arbete.