RAPPORTERA AVSKJUTNING

Här kan du rapportera fälld älg. Rapporteringen ska vara styrelsen tillhanda senast kl 19:00 dagen då älgen skjuts. Fyll i uppgifterna i formuläret och klicka på ”Skicka”. Du får ett meddelande med kvittens att rapporten är mottagen.
Om flera älgar är skjutna samma dag. Gör en ny rapport för varje älg.

OBS! Glöm inte att komplettera med vikt och vägd datum om vikten inte är känd vid rapporteringstillfället (skriv en ny rapport, markera komplettering).
Glöm inte heller att lämna höger käkhalva för åldersbedömning.

Om skjuten älg är underviktig betalas fällavgiften av Kroppefjäll ÄSO (gäller vuxen<100).
För att Kroppefjäll ÄSO ska betala fällavgiften måste underviktig älg först kontrollvägas av representant för styrelsen.
För kontrollvägning, kontakta Sune 070-601 92 41.

Styrelsen lägger in uppgifterna i avskjutningsstatistiken på sidan ”Avskjutning och tilldelning”.
Kontrollera i avskjutningsstatistik att uppgifterna stämmer.
Avskjutningsstatistiken uppdateras veckovis.