RAPPORTERA AVSKJUTNING

Här kan du rapportera fälld älg. Anmälan ska vara styrelsen tillhanda senast kl 19:00 dagen då älgen skjuts. Fyll i uppgifterna i formuläret och klicka på ”Skicka”. Du får ett meddelande med kvittens att anmälan är mottagen. Om flera älgar är skjutna samma dag. Gör en ny anmälan för varje älg.

OBS! Glöm inte att komplettera med vikt och datum för vägning om vikten inte är känd vid anmälningstillfället. Styrelsen lägger in uppgifterna i ”Avskjutningsstatistik”. Kontrollera i avskjutningsstatistik att uppgifterna stämmer.
Avskjutningsstatistiken uppdateras veckovis.