STYRELSEN

Nedan hittar ni aktuella personer i styrelsen för Kroppefjäll älgskötselområde.

Ordförande
Ulf Jonasson
info@kroppefjall.org

Övergripande frågor rörande älgskötselområdet, över och felskjutningar, §40 mm.

Vice ordförande
Per Andersson
fastigheter@kroppefjall.org

Ansvarig för fastighetsregistrering, kartor, Wehunt mm.

Kassör
Jonas Ericsson
ekonomi@kroppefjall.org

Ansvarig för skötselområdets ekonomi, medlemsavgifter, fällavgifter mm.

Sekreterare
Martina Friberg
sekreterare@kroppefjall.org

Ansvarig för mötesprotokoll, stadgar, samrådsenkät mm.

ÄlgOBS/Avskjutningar
Lars-Olof Ling
avskjutning@kroppefjall.org
algobs@kroppefjall.org

Ansvarig för ÄlgOBS, avskjutningslista mm.

Käkar (åldersbestämning)
Patrik Johansson
kakar@kroppefjall.org

Ansvarig för åldersbestämning, insamling av käkar mm.

Spillningsinventering
Anders Källén
inventering@kroppefjall.org

Ansvarig för spillningsinventering mm.

Vikter
Per Anders Tauson