STYRELSEN

Nedan hittar ni aktuella personer i styrelsen för Kroppefjäll älgskötselområde.

Ordförande
Per Andersson
info@kroppefjall.org

Ansvarig för kartor, Wehunt mm.

Vice ordförande
Lars-Olof Ling
algobs@kroppefjall.org

Ansvarig för ÄlgOBS, hemsida, mm.

Kassör
Jonas Ericsson
ekonomi@kroppefjall.org

Ansvarig för skötselområdets ekonomi, medlemsavgifter, fällavgifter mm.

Sekreterare
Martina Friberg
sekreterare@kroppefjall.org

Ansvarig för mötesprotokoll, stadgar, samrådsenkät mm.

Avskjutning
Jonatan Karlsson
avskjutning@kroppefjall.org

Ansvarig för avskjutningsrapportering.

Fastigheter
Per Anders Tauson fastigheter@kroppefjall.org

Ansvarig för fastighetsregistrering.

Spillningsinventering
Anders Källén
inventering@kroppefjall.org

Ansvarig för spillningsinventering mm.

Vakant