– Viktiga datum 2022

31 januari
Sista dag att betala fakturan för fällavgift och medlemsavgift

31 januari
Sista dag för jakt på kalv, om inte kvoten fyllts tidigare

31 mars
Sista dag att betala fakturan för fällavgift för kalvar fällda i januari

1-20 april
Spillningsinventering (ca 180 dagar efter rensning)

15 april
Sista dag att skicka in samrådsenkäten

30 april
Sista dag att skicka in spillningsinventeringsprotokollen

31 maj
Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav inom älgskötselområdet

31 maj
Sista dag att skicka in motioner

25 augusti
Årsmöte 2022