Viktiga datum 2022-2023

1-20 Oktober
Rensa spillningsinventeringsytorna.
OBS! Ej redovisad inventering innebär reducerad älgtilldelning 2023.

8 Oktober
Älgjakten startar

8 November
Sista dag att registrera älgOBS

15 November
Sista dag att redovisa älgOBS till styrelsen.
OBS! Ej redovisad älgOBS innebär reducerad älgtilldelning 2023.

31 December
Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav utanför älgskötselområdet

31 December
Sista dag för jakt på vuxna älgar, om inget annat meddelats

7 Januari
Sista dag att lämna in käkar för åldersbedömning,
OBS! Ej inlämnade käkar innebär reducerad älgtilldelning 2023.

31 Januari
Sista dag att betala fakturan för fällavgift och medlemsavgift

31 Januari
Sista dag för jakt på kalv, om inte kvoten fyllts tidigare

15 Mars
Sista dag att skicka in samrådsenkäten
OBS! Ej inskickad samrådsenkät innebär reducerad älgtilldelning 2023.

31 Mars
Sista dag att betala fakturan för fällavgift för kalvar fällda i januari

1-20 April
Spillningsinventering (ca 180 dagar efter rensning)

30 April
Sista dag att skicka in spillningsinventeringsprotokollen
OBS! Ej redovisad inventering innebär reducerad älgtilldelning 2023.

31 Maj
Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav inom älgskötselområdet

31 Maj
Sista dag att skicka in motioner

Augusti
Årsmöte 2023

OBS! Kontrollera alltid i avskjutningslistan på hemsidan att dina inlämnade uppgifter har registrerats (grönmarkerat).
Kontakta ansvarig styrelseledamot om något inte stämmer.

Om någonting är rödmarkerat i raden för ditt jaktlag innebär det reducerad tilldelning kommande år.