Viktiga datum 2023/2024

1-20 Oktober         Rensa spillningsinventeringsytorna.
OBS! Ej redovisad inventering innebär reducerad älgtilldelning 2024.

8 Oktober              Älgjakten startar

8 November          Sista dag att registrera älgOBSen

15 November        Sista dag att rapportera älgobs till styrelsen.
OBS! Ej redovisad älgobs innebär reducerad älgtilldelning 2024.

31 December        Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav utanför älgskötselområdet

31 December        Sista dag för jakt på vuxna älgar, om inget annat meddelats

7 Januari               Sista dag att lämna in käkar för åldersbedömning,
OBS! Ej inlämnade käkar innebär reducerad älgtilldelning 2024.

31 Januari              Sista dag att betala fakturan för fällavgift och medlemsavgift

31 Januari              Sista dag för jakt på kalv, om inte kvoten fyllts tidigare

15 Mars                 Sista dag att skicka in samrådsenkäten
OBS! Ej inlämnad samrådsenkät innebär reducerad älgtilldelning 2024.

31 Mars                 Sista dag att betala fakturan för fällavgift för kalvar fällda i januari

1-20 April              Spillningsinventering (ca 180 dagar efter rensning)

30 April                 Sista dag att skicka in spillningsinventeringsprotokollen
OBS! Ej redovisad inventering innebär reducerad älgtilldelning 2024.

31 Maj                  Sista dag att anmäla förändringar av markinnehav inom älgskötselområdet

1 Juni                    Sista dag att skicka in motioner

Augusti                 Årsmöte 2024

OBS! Kontrollera alltid i avskjutningslistan på hemsidan att dina inlämnade uppgifter har registrerats (grönmarkerat).
Kontakta ansvarig styrelseledamot om något inte stämmer.

Om någonting är rödmarkerat i raden för ditt jaktlag innebär det reducerad tilldelning kommande år.