Principer för årets älgjakt 2022

MÅLSÄTTNING
Målsättningen för avskjutningen jaktåret 2022-23 är att skjuta enligt skötselplan.
Styrelsen förbehåller sig rätten att avbryta jakten tidigare i händelse av låg älgtillgång, baserat
på älgOBS och avskjutning.

JAKTTID
Jakttiden för vuxen älg sträcker sig mellan 8/10 till 31/12. För kalv pågår jakttiden från 8/10
till 31/1 ELLER när målet för kalvavskjutningen är nådd. Notera att kalvarna inte är tilldelade
utan siffran anger hur många kalvar jaktlaget maximalt får skjuta.

KAPITALA TJURAR
Antalet kapitala tjurar, dvs med minst 4 taggar på sidan mot skytten, är 20% av tilldelade
tjurar. Max 1 kapital tjur per jaktlag ur den kapitala potten.
Meddelas OMGÅENDE till Orvar Ottosson 0705510815 och ska även rapporteras till
kroppefjälls hemsida (se nedan).
Övriga tjurar får således maximalt ha 3 taggar på sidan mot skytten.


SMÅ SKJUTNA DJUR
Ett vuxet djur som väger under 100 kg inkl. skottskador ska besiktas av någon i styrelsen, för
att en ny ska tilldelas. Detsamma gäller kalv, där viktgränsen är 40 kg.
I båda fallen ska fällavgiften,1000 resp.200 kronor erläggas.

SKADE/SJUKA DJUR
Varje jaktledare skall känna till § 40c i jaktförordningen och ska veta hur den tillämpas i
händelse av avlivning av skadat vilt. En älg som avlivas i enlighet med denna paragraf under
älgjakt anmäls av lagets jaktledare till polis och redovisar efteråt till styrelsen.
Älg som fälls men i efterhand anses som otjänlig ska besiktas för att bli utdömd, antingen av
en av de besiktningsmän som finns tillgängliga i älgskötselområdet eller av veterinär.
Rapporteras under övrig dödlighet på kroppefjälls hemsida.
I båda fallen betalar jaktlaget själva för besiktningen.
Telefonlista till besiktningsmän finns på länsstyrelsens hemsida, länk finns på kroppefjälls
hemsida.

ÄLGOBS
Skickas i år in senast 15/11 (Kontrollera i avskjutningslistan att OBSén är registrerad).

RAPPORTERING AV FÄLLDA DJUR
Alla fällda djur skall rapporteras samma dag senast kl. 19:00 via Kroppefjälls hemsida.
Finns inte möjlighet att rapportera till hemsidan går det att rapportera via SMS till nummer 073-8443998
Följande skall rapporteras:
1) Jaktlagets namn
2) Datum
3) Kön o ev. taggar
4) Uppgiftslämnaren 
5) Slaktvikt (om man vägt, annars får man komplettera senare)
6) Vägd datum
Slaktvikter SKALL rapporteras in på samtliga fällda djur.
På vuxna djur ska även underkäken från höger sida inlämnas för åldersbestämning.
Käkarna paketeras i en genomsynlig plastpåse och märks med jaktlagsnamn och datum när djuret fälldes.
Inlämningsplatser är följande: 
Hos Patrik Johansson Håbynvägen 5,45830,Färgelanda( Makoro AB) samt hos Martina Friberg,Mollbergsvägen 19 46462 Brålanda.

FEL/ÖVERSKJUTNING
Eventuella fel/överskjutningar regleras i enlighet med stadgarna i nästa års tilldelning.
Horn från felskjuten älg kommer att förverkas av styrelsen.
I de fall där en avvikelse har skett dvs felskjutning, och även för den delen skadeskjutning så SKALL jaktlagen inkomma med en skriftlig rapport till styrelsen för senare eventuell redovisning inför skötselområdet. I redogörelsen ska nedtecknas vad och varför avvikelsen skett samt eventuella förslag på hur det inte ska upprepas.

KONTAKT MED STYRELSEN
Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns på Kroppefjälls hemsida.

God Jakt tillönskas från Styrelsen!