Principer för årets älgjakt 2023.

Målsättning

Målsättningen för avskjutningen jaktåret 2023-24 är att skjuta enligt skötselplan.

Styrelsen förbehåller sig rätten att avbryta jakten tidigare i händelse av låg älgtillgång, baserat på älgOBS och avskjutning.

Jakttid

Jakttiden för vuxen älg sträcker sig mellan 8/10 till 31/12. För kalv pågår jakttiden från 8/10 till 31/1 ELLER när målet för kalvavskjutningen är nådd. Notera att kalvarna inte är tilldelade utan siffran anger hur många kalvar jaktlaget maximalt får skjuta.

Kalvar som ej är fällda vid nyår släpps till alla lag att jaga på fr.o.m. 1/1–24.

Kalvjakten avlyses när 54 kalvar är fällda, SMS kommer att gå ut på Supertext när

jakten på kalv är avlyst.

Kapitala tjurar

Antalet kapitala tjurar, dvs med minst 4 taggar på sidan mot skytten, är 20% av tilldelade tjurar. Max 1 kapital tjur per jaktlag ur den kapitala potten.

Meddelas OMGÅENDE till Orvar Ottosson 0705510815. OBS rapporteras även till  kroppefjälls hemsida (se nedan).

Övriga tjurar får således maximalt ha 3 taggar på sidan mot skytten.

Små skjutna vuxna djur

Ett vuxet djur som väger under 100 kg inkl. skottskador ska besiktas av styrelsen utsedd kontrollant omgående. Telefonnr 070-6019241

I fallet där ett vuxet djur väger under 100 kg betalar skötselområdet fällavgiften.

Skadade/sjuka djur

Varje jaktledare skall känna till § 40c i jaktförordningen och ska veta hur den tillämpas i händelse av avlivning av skadat vilt. En älg som avlivas i enlighet med denna paragraf under älgjakt anmäls av lagets jaktledare till polis och redovisar efteråt till styrelsen.

Älg som fälls men i efterhand anses som otjänlig ska besiktas för att bli utdömd, antingen av en av de besiktningsmän som finns tillgängliga i älgskötselområdet eller av veterinär.

Rapporteras under övrig dödlighet på  kroppefjälls hemsida.

I båda fallen betalar jaktlaget själva för besiktningen.

Telefonlista till besiktningsmän finns på länsstyrelsens hemsida, länk finns på kroppefjälls hemsida.

ÄlgOBS

Skickas i år in senast 15/11 (Kontrollera i avskjutningslistan att OBSén är registrerad).

Rapportering av fällda djur

Alla fällda djur skall rapporteras samma dag senast kl. 19:00 via Kroppefjälls hemsida.

Följande skall rapporteras:

1)      Jaktlagets namn

2)      Datum

3)      Kön o ev. taggar

4)      Uppgiftslämnaren

5)      Slaktvikt (om man vägt, annars får man komplettera senare)

6)      Vägd datum

Slaktvikter SKALL rapporteras in på samtliga fällda djur.

På vuxna djur ska även underkäken från höger sida inlämnas för åldersbestämning.

Käkarna paketeras i en genomsynlig plastpåse och märks med jaktlagsnamn och datum när djuret fälldes.

Inlämningsplatser är följande:

Patrik Johansson Håbynvägen 5, 45830,Färgelanda (Makoro AB)

Martina Friberg Mollbergsvägen 19, 46462 Brålanda.

Fel/överskjutning

Eventuella fel/överskjutningar regleras i enlighet med stadgarna i nästa års tilldelning.

Horn från felskjuten älg kommer att förverkas av styrelsen.

I de fall där en avvikelse har skett dvs felskjutning,och även för den delen skadeskjutning så SKALL jaktlagen inkomma med en skriftlig rapport till styrelsen för senare eventuell redovisning inför skötselområdet. I redogörelsen ska nedtecknas vad och varför avvikelsen skett samt eventuella förslag på hur det inte ska upprepas.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns på Kroppefjälls hemsida.

God Jakt tillönskas från Styrelsen!