PRINCIPER

Principer för årets älgjakt 2021

MÅLSÄTTNING
Målsättningen för avskjutningen jaktåret 2021-22, är 58 vuxna djur och 57 kalvar. Dvs 114
djur på våra 38000 ha. Fördelningen könsmässigt på vuxna djur ska enligt vår skötselplan
vara 27 tjur och 30 hondjur.
Styrelsen förbehåller sig rätten att avbryta jakten tidigare i händelse av låg älgtillgång, baserat
på älgOBS och avskjutning.

JAKTTID
Jakttiden för vuxen älg sträcker sig mellan 8/10 till 31/12. För kalv pågår jakttiden från 8/10
till 31/1 ELLER när målet för kalvavskjutningen är nådd, dvs att 57 kalvar är fällda. Notera
att kalvarna inte är tilldelade utan siffran anger hur många kalvar jaktlaget maximalt får
skjuta.

KAPITALA TJURAR
Antalet kapitala tjurar som får fällas, dvs med minst 4 taggar på sidan mot skytten uppgår i år
till 5 stycken. Max 1 kapital tjur per jaktlag ur den kapitala potten.
Meddelas OMGÅENDE till Orvar Ottosson 0705510815.
Övriga tjurar får således maximalt ha 3 taggar på sidan mot skytten.
Meddelas även till telefonsvararen.

SMÅ SKJUTNA DJUR
Ett vuxet djur som väger under 100 kg inkl. skottskador ska besiktas av någon i styrelsen, för
att en ny ska tilldelas. Detsamma gäller kalv, där viktgränsen är 40 kg.
I båda fallen ska fällavgiften,1000 resp.200 kronor erläggas.

SKADE/SJUKA DJUR
Varje jaktledare skall känna till § 40c i jaktförordningen och ska veta hur den tillämpas i
händelse av avlivning av skadat vilt. En älg som avlivas i enlighet med denna paragraf under
älgjakt anmäls av lagets jaktledare till polis och redovisar efteråt till styrelsen.
Älg som fälls men i efterhand anses som otjänlig ska besiktas för att bli utdömd, antingen av
en av de besiktningsmän som finns tillgängliga i älgskötselområdet eller av veterinär.
I båda fallen betalar jaktlaget själva för besiktningen.
Telefonnummer till besiktningsmän kommer på telefonlista efter årsmötet.

ÄLGOBS
Skickas i år in senast 8/11, antingen via e-post till kroppefjallaso@gmail.com eller till Ulf
Jonasson; Rösäter 24, 45870 Högsäter.