SPILLNINGSINVENTERING

Spillningsinventering för älg
• Spillningsinventering ger ett index på älgpopulationens medeltäthet över en vinter. Med information om antal spillningshögar som en älg producerar i genomsnitt per vinterdygn, kombinerat med studieperiodens längd, kan också älgpopulationens medeltäthet under vintern beräknas.

• Spillningsinventeringen blir ett starkt verktyg om man upprepar den under flera år och därmed kan analysera trender (upp- och nedgångar) i populationen.

• Metoden bygger på att inventerare räknar de spillningshögar som samlats under senaste vintern på objektivt utlagda provytor.

• Spillningsinventeringen är inte som flera andra metoder beroende av goda snöförhållanden.

• Inventeringen bör standardiseras och alla moment kvalitetssäkras.

Länkar till spillningsinventering:

Spillninginventering ÄSO

Inventeringsprotokoll (PDF)
Exempel inventeringsprotokoll (PDF)
Spillningsinventerin information (PDF)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nu finns resultatet av 2022 års spillningsinventering.

Antalet inventerade ytor ökar varje år. Bra jobbat av jaktlagen!

Trenden för antal älgar/1000ha visar på svagt vikande älgstam, men notera att det är väldigt liten skillnad mellan år 20/21 och 21/22. År 20/21 var första året med många inventerade ytor så osäkerheten från åren innan är mycket stor.
Standardavvikelsen i statistiken är ett mått på hur säker statistiken är. Den har gått upp något sista säsongen trotts att vi inventerat mer ytor.
Det beror på att vi har inventerat fler trakter som inte är kompletta, vilket troligen beror på fler ej inventeringsbara ytor som åker, sjöar med mera. Standardavvikelsen 2022 är 4,7 viket innebär +/- att osäkerheten är +/- 4,7 älgar/1000ha