RAPPORTERA ÖVRIG DÖDLIGHET

Här kan du rapportera älgar som dött av annan orsak än jakt.
Styrelsen för in uppgifterna i avskjutningsstatistiken och till viltdata.

——————————–