Älg-OBS. Förekommande fel vid rapportering.

OBS redovisas för datum utanför OBS-perioden.

OBS redovisas för observerade älgar utanför den egna jaktmarken.

OBS redovisas för dagar framåt i tiden.

OBS redovisas för mer än 7 dagar.

OBS redovisas då man inte jagat älg (t.ex. Småviltjakt).

Namn på jaktlag, telnr och rapportör saknas på OBS-blanketten.

Jaktlaget skickar in flera OBSblanketter som också kan vara olika.

Antal deltagare och jaktdagens längd saknas.

För jaktdagens längd anges deltagare x timmar. T.ex. 3 jägare 5 tim anges 15 tim.

Om flera personer ser samma älg samtidigt redovisas flera OBS.

Gamla OBSblanketter använs.

Olika kön på kalvar i inrapportering till avskjutning och älgobs.

Kladdiga och oläsliga obsblanketter skickas in.